Οπτικό βιντεολαρυγγοσκόπιο Airtraq

Οπτικό βιντεολαρυγγοσκόπιο Airtraq

ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ AIRTRAQ
  • Αυτόνομο πλήρες φορητό οπτικό βιντεολαρυγγοσκόπιο για την περίπτωση δύσκολου αεραγωγού, με ενσωματωμένη μπαταρία, φως με λυχνία LED, anti-fog system και κανάλι οδήγησης ενδοτραχειακού σωλήνα για άμεση τοποθέτηση του.
  • Άμεση όραση της λαρυγγικής περιοχής και του γλωττιδικού ανοίγματος για καθοδηγούμενη διασωλήνωση.
  • Εύκολη και γρήγορη διασωλήνωση από οποιαδήποτε θέση (εμπρός, πίσω, πλάι) χωρίς να απαιτείται στυλεός και χωρίς υπερέκταση του αυχένα.
  • Ασφάλεια για τον ασθενή.
  • Πολλαπλές επιλογές θέασης (απευθείας, με WiFi κάμερα, μέσω ενδοκάμερας, μέσω του κινητού τηλεφώνου)
  • Εύκολο στη χρήση.
  • Χαμηλό κόστος αγοράς.


ΜΟΝΤΕΛΑ

  • AITRAQ SP μίας χρήσης σε μεγέθη: βρεφικό, παιδιατρικό, ενηλίκων και για ενδοβρογχικούς σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 28-41Ch.
  • AIRTRAQ AVANT πολλαπλών χρήσεων (100 χρήσεις) κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον μαγνητικού τομογράφου έως 3.0 Tesla.