Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Πνοή Α.Ε. είναι εταιρεία ιατρικού και βιοπαθολογικού εξοπλισμού που ιδρύθηκε το 1995 με έδρα την Αθήνα. Αρχικά εξειδικεύθηκε στο χώρο της αναπνευστικής υποστήριξης, από το νοσοκομείο μέχρι το σπίτι. Σταδιακά επεκτάθηκε στην παρακλίνια παρακολούθηση, την ουρολογία και ενδοουρολογία, στον εξοπλισμό χειρουργείου και ΜΕΘ/ΜΑΦ και τελευταία και στην βιοπαθολογία. Η 20ετής και πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία της στον χώρο της διανομής ιατρικών προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, την καθιστά από τις πλέον αναγνωρισμένες και σταθερές εταιρίες του κλάδου. Η αναζήτηση συνεχώς νέων λύσεων και τεχνολογιών εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών της και εξασφαλίζει την ανάπτυξη της.

Σκοπός της εταιρίας μας είναι η εξειδικευμένη εξυπηρέτηση σε προσωπικό επίπεδο, γρήγορα και με συνέπεια, δημιουργώντας έτσι κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στενών σχέσεων με τους πελάτες μας.

Οι κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε είναι:

- Η διάθεση ιατρικών προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την εντατική θεραπεία, την αναισθησιολογία, την αναπνευστική υποστήριξη, την παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών ασθενών, την κατ’ οίκον νοσηλεία, την κατ’ οίκον πρόληψη και τον έλεγχο της υγείας
- Η διάθεση, υποστήριξη και ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων για την Ουρολογία και την ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική.
- Η διάθεση προϊόντων Βιοπαθολογίας σε Ιδιώτες Ιατρούς και περιφερειακά Διαγνωστικά Κέντρα

Είμαστε εισαγωγείς και προμηθευτές κάποιων από τις μεγαλύτερες και τεχνολογικά εξελιγμένες εταιρείες στον χώρο της υγείας. Όπως είναι οι οίκοι: Rusch / Teleflex Medical MINDRAY, SMITHS MEDICAL, PRODOL MEDITEC S.A.-AIRTRAQ, BRAND GmbH, ROCKAMED, ROCHE HELLAS DIΑGNOSTICS S.A.


Το δίκτυο διανομής μας αποτελείται από τα κεντρικά μας γραφεία στο Χαλάνδρι Αττικής, τη θυγατρική μας εταιρία «ΠΝΟΗ Κ. Σισμανίδης Ε.Π.Ε.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, τη θυγατρική μας εταιρία εμπορίας εργαστηριακών και βιομηχανικών προϊόντων «ΠΝΟΗ Εργαστηρίου Α.Ε.» με έδρα την Αττική όπως επίσης και σύμφωνες εταιρίες σε διάφορες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας για τα προϊόντα της κάτ' οίκον νοσηλείας.


Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015 και ΙSO 13485:2016 και εφαρμόζει σύστημα Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ.1348/07-01-04.

 

Διαβάστε την Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας Μας  - -  Κατεβάστε τα Πιστοποιητικά ISO: 9001 - 13485 - Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ