Σειρά BeneView T

Σειρά BeneView T

Η Σειρά BeneView της MindRay έχει σχεδιαστεί προκειμένου να προσφέρει κορυφαία παρακολούθηση ασθενούς ενώ ταυτόχρονα μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στο νοσοκομείο, έχοντας την δυνατότητα να προβάλλει πληθώρα πληροφοριών μέσω του δικτύου του νοσοκομείου αλλά και πληροφορίες από άλλες συσκευές παρακολούθησης. Κατά συνέπεια, η σειρά BeneView δεν είναι απλά ένα μόνιτορ παρακολούθησης αλλά ένα εξειδικευμένο τερματικό πληροφόρησης για ΜΕΘ.

Η πλήρως βυσματωμένη κατασκευή του διαθέτει ισχυρές δυνατότητες παρακολούθησης και την δυνατότητα να υποστηρίξει ταυτόχρονες μετρήσεις από μεγάλο εύρος βυσματωμένων μονάδων όπως PiCCO2, ScvO2 βάθος αναισθησίας BISx/x4 και άλλα. Διαθέτει επίσης πολλαπλά κλινικά εργαλεία και βοηθήματα όπως είναι διαγράμματα τύπου αράχνη (Spider Diagrams) και DSA (Density Spectrum Array).

Αξιοποιώντας τις plug an play βυσματωμένες μονάδες BeneLink συνδέεται με έως και τέσσερις άλλες συσκευές -όπως αναπνευστήρες ή αναισθησιολογικά μηχανήματα- λαμβάνοντας έτσι πληροφορίες και βοηθώντας ακόμα περισσότερο την παρακλίνια παρακολούθηση

Η σειρά BeneVision είναι εξοπλισμένη με πρωτόκολλα επικοινωνίας HL7 που επιτρέπουν την απροβλημάτιστη διασύνδεση του στα πληροφοριακά συστήματα του νοσοκομείου διευκολύνοντας την εισαγωγή ασθενών και βοηθώντας την μεταφορά των πληροφοριών των σημαντικών ζωτικών παραμέτρων στο αρχείο του νοσοκομείου.

Όλα τα δεδομένα από τα δεδομένα των δικτύων του νοσοκομείου (όπως CIS,PACS ή LIS) μπορούν να προβληθούν ευκρινώς στην οθόνη του BeneView υποστηρίζοντας έτσι το προσωπικό για την καλύτερη φροντίδα του ασθενούς.