Μόνιτορ παρακολούθησης ασθενούς - Σειρά uMEC

Μόνιτορ παρακολούθησης ασθενούς - Σειρά uMEC

Η σειρά uMEC της Mindray προσφέρει ακριβείς και σταθερές μετρήσεις των απαραίτητων και βασικών, ζωτικών παραμέτρων του ασθενούς, ενσωματώνοντας τα σε μια μικρή πολύ ανθεκτική αλλά εύκολα μεταφερόμενη μονάδα.

Το uMEC ενσωματώνει την ακριβή μέτρηση των βασικών ζωτικών παραμέτρων του ασθενούς με μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας και τεράστια δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων, χαρακτηριστικά που το καθιστούν κατάλληλο για την μεταφορά ασθενών αλλά και για το περιβάλλον των επειγόντων περιστατικών.

Είναι πολύ φιλικό προς τον χρήστη διευκολύνοντας την ροή των εργασιών και αυξάνοντας την αποδοτικότητα των χειριστών. Η ευκολία χρήσης των δυνατοτήτων και των λειτουργιών του βοηθά ακόμη και τους καινούριους χρήστες στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση του ασθενούς.

Προκειμένου το uMEC να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, έχει περάσει πληθώρα αυστηρών ηλεκτρικών ελέγχων και ελέγχων αξιοπιστίας που επιβεβαιώνουν την στιβαρότητα του και την μακροζωία του.